logo_male.jpg

KABELKON Slovakia s.r.o.

Technológie pre káblové siete a telekomunikačné zariadenia.

Dodávame prvky pre výstavbu káblových televíznych sietí.

Zastúpenie spoločností: CommScope, JDSU (Acterna), Macab, Motorola BCS, PCT International, PROMAX.